هیئت های استانی
متن ها
متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر

درباره اسبها
نویسنده : admin .:. تاریخ : 23 خرداد 1395 .:. بازدید : 1139 .:. نظرات : 0

اسبها عادات بد در اسبها


 

<:section id=article-body class=article-body itemprop="articleBody"> 


موضوع : درباره اسبها
گوارش اسب
نویسنده : admin .:. تاریخ : 18 آبان 1394 .:. بازدید : 1056 .:. نظرات : 0

گوارش اسب


موضوع : درباره اسبها
درباره اسبها
نویسنده : admin .:. تاریخ : 22 شهریور 1394 .:. بازدید : 1364 .:. نظرات : 0

 چگونه اسب انتخاب کنیم


موضوع : درباره اسبها
نژادهای متفاوت اسبها
نویسنده : admin .:. تاریخ : 25 تیر 1394 .:. بازدید : 917 .:. نظرات : 0

تژادهای متفاوت اسبها


موضوع : درباره اسبها
نحوه خواندن داغ اسب
نویسنده : admin .:. تاریخ : 10 تیر 1394 .:. بازدید : 2255 .:. نظرات : 0

رنگهای متفاوت در اسبها:

 

رنگهای ساده:

 

-رنگ سیاه(Black Colour)

-رنگ سفید(White Color)

-رنگ موشی( Grullo Colour)

-رنگ سمند(Dun Colour)

-رنگ کرنگ(chestnut Colour)

-رنگ کهر(Bay Colour)

 

رنگهای مخلوط :

-رنگ نیله یا خاکستری(Gray colour)

-رنگ گلگون(Palomino colour)

 

رنگهای مرکب:

-رنگ ابلق(Parti colour)

-رنگ قزل(Roan colour)

-رنگ اپالوسا(Appaloosa Colour)

-رنگ پینتو(Pinto Colour)


موضوع : درباره اسبها
سایت سوارکاران کشور سایت سوارکاران کشور