هیئت های استانی
متن ها
متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر

بیماریهای اسب
نویسنده : admin .:. تاریخ : 29 فروردین 1394 .:. بازدید : 1084 .:. نظرات : 0

کوليک(colic) در اسب


اسبداران معتقدند از زماني که اسب بوده و هست ، کوليک هم بوده و خواهد بود . ميزان مرگ و مير اسبها از کوليک ، از هر بيماري بيشترميباشد .اين

خطر کوليک ناشي از عدم رسيدگي درست به اسبها است که امکان بروز انباشتگي ، پيچ خوردگي روده هاي اسب ، زخم معده ،پارگي معده و انسداد روده

را ايجاد ميکند و موجب بروز کوليک ميشود . معمولا کوليک بصورت آني و ناگهاني پيش ميايد و مهم است که علت اين بيماري هرچه سريعتر مشخص شود تا

با توجه به موارد فوق تعريف کوليک همان درد شکم ميباشد که از اسپاسم کولون روده اسب صورت ميگيرد .اختلالاتي که در اسب موجب کوليک ميشوند

کوليک،علل ايجاد و نحوه درمان آن :

سئوال پيش مي آيد که کوليک چيست و چگونه و چرا ايجاد ميشود ؟

بتوان از پيشرفت آن جلوگيري کرد و آن را مهار نمود .

کوليک يا دل درد عادي 83 %

کوليک ناشي از انباشتگي 7 %

کوليک گازي يا اسپاسمي 4%

کوليک ناشي از پارگي معده 2%

انسداد اختناقي 3%

آماس روده 1%

نشانه هاي کوليک در اسب مبتلا :

1- غلت زدن

2- پا کوبيدن مداوم

3- دراز کشيدن بيش از حد معمول

4- برگرداندن سر به سمت پهلو

5- تاب دادن مکرر لب بالا

6- پشت کردن به گوشه جايگاه همراه با بروز ناراحتي

7- لگد زدن به شکم

8- ايستادن با بدني کشيده

9- نشان دادن مکرر حالت دفع ادرار

10- عدم دفع مدفوع به مدت بيش از 24 ساعت

11- بي اشتهائي

12- رفتار غير عادي و افسردگي

بالاترين ميزان مرگ و مير اسبها ناشي از انسداد اختناقي روده ميباشد.برخي عوامل از جمله نژاد در اسب

ممکن است تعداد دفعات ابتلا به کوليک را بيشتر کند مثل نژادهاي استاندارد برد ، تنسي واکينگ ، امريکن

خطر انسداد کولون در پوني ها و انباشتگي در اسبهاي جنوب شرقي ايالات متحده آمريکا بيشتر است .

- انباشتگي کولون بزرگ که بطور ناگهاني بروز ميکند در اسباني که به مدت زيادي در اصطبل به سر ميبرند ،

- انباشتگي هايي با کاهش نوشيدن آب و خوردن خوراکهاي خشبي کم کيفيت و گاها نا مناسب بودن

سدلبرد و وارم بلاد .

بيشترين عواملي که باعث کوليک ميشوند عبارتند از:

- چسبندگي هاي درون حفره شکم در اسباني که جراحي حفره شکم داشته اند .

و ميزان فعاليت ورزشي آنها کاهش ميابد و يا همزمان تحت درمان داروئي بوده اند.

- انباشتگي هاي سکوم و زخم معده با تجويز زياد " فنيل بوتازون " در ارتباط ميباشد .

خطر ابتلا به کوليک در اسبهاي اصيل (عرب) بالاتر از ساير نژادهاست . خطر کوليک در اسبهاي 2 تا 10 سال بيشتر از کره اسبها (از شير گرفته تا يکساله) و

خطر ابتلا به کوليک با وقايعي همانند : آبستني ، دوره شيرواري ، تغيير جيره ، تغيير در نوع فعاليت هاي بدني ، حمل و نقل ، تب و واکسيناسيون در ارتباط

اسبهايي که نسبت غلات به علوفه شان بيشتر است يا روزانه 5/2 کيلوگرم يا بيشتر غذا ميخورند ، در معرض خطر بالاتري از ابتلا به کوليک هستند .

اسبهايي که خوراک پليت و مخلوط دانه غلات آسياب شده با ملاس ميخورند در مقايسه با اسبهايي که کنسانتره درجيره آنها مصرف نشده بايد بيشتر مورد

وضعيت دندانها در اسب .

يا اسبهاي 10 سال به بالاست .

توجه قرار گيرند .

کوليک را ميتوان بر اساس عامل آن در يکي از موارد زير جاي داد :

جيره غذايي ، استعداد مبتلا شدن به کوليک (نژاد) ، تغيير در حرکات دستگاه گوارش ، عفونت ، انگلها ، زخم ها .

بيماري هايي که در اسبها منجر به کوليک ميشوند به قرار زير ميباشند :

1- انباشتگي به علت خوراک خشبي کم کيفيت

2- نفخ به علت تخمير بيش از حد

3- توده مانع در مسير گوارش به علت وجود جسم خارجي

4- ايست حرکات به علت نا متعادل بودن الکتروليتهاي خون

5- افزايش قدرت انقباضي به علت واکنش سمپاتو ميتيک

6- پيچ خوردگي کولون بزرگ به علت حرکات ناهنجار

7- جابجايي و انسداد اختناقي و فتق به علت زمينه کالبد شناختي و نژادي

8- کوليک به علت سالمونلا

9- آبسه به علت اسروپتوکوکوس اکوئي

10- زخم معده و روده به علت داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي

11 - آماس کولون پشتي يا Dorsal colitis است.

علل کوليک :

...1- انگلها :

انگلها از علل ايجاد کننده کوليک هستند و برنامه هاي مهار کننده آلودگي انگلي ميزان بروز کوليک را کاهش ميدهد .

بيماريهاي ناحيه سکوم و ناحيه ايلئون به سکوم با آلودگي به کرمهاي پهن گره خورده نشان دهنده اين است که اين آلودگي

نوعي عامل خطر ساز است

2- انباشتگي :

بلعيدن اجسام خارجي هم ميتواند عامل کوليک باشد . انباشتگي شن در کولون به انسداد مي انجامد و بلع اجسام خارجي

از جمله ميخ ، سيم و يا سنگهاي نوک تيز ممکن است اولين گام براي تشکيل سنگ روده باشد . بالا بودن پ هاچ کولون و

غلظت کانيها موجب سنگ ميشود . تکه هاي لاستيک ، الياف نايلوني مثل موکت و طناب نايلوني ، مو ، سنگها و بذر گياهان

از علل شناخته شده انسداد روده ميباشند .در ضربات فيزيکي به حفره شکم ممکن است بخشي از روده جابه جا شود .

هماتوم يا خون مردگي ، گرچه در ديواره روده نادر ميباشد ، ولي در ديواره روده کوچک و کولون بزرگ مشاهده شده است .

نقايص مادر زادي هم از ديگر عوامل ايجاد کوليک ميباشند . آماس روده به خاطر آماس مخاط يا ديواره روده ، سالمونلا(باکتري

گرم منفي) در مراحل آغازين و پريتونيت پس از عمل جراحي ميتوانند کوليک ايجاد کنند . عفونت حفره شکم بخاطر آسيب

ديده گي روده ميتواند عامل کوليک باشد . آلودگي مجاري لنفاوي در روده ناشي از اسروپتوکوکوس اکوئي و گونه هاي

پارگي مزانتر با ضربات به شکم و سخت زايي در ماديان ها در ارتباط است .

رودوکوکوس بوجود مي آيند ، که بعدا در روده چسبندگي ميدهند و انسداد و کوليک در پي خواهد داشت .

3-مسموميتها :

برخي داروها و اقلام غذائي مورد استفاده در جيره در صورت مصرف بيش از حد باعث بروز کوليک ميشوند .

زخمهاي دستگاه گوارش :

در کره اسبهاي دچار زخم معده احتمال کوليک وجود دارد . همچنين در کره اسبهاي 4 تا 6 ماهه در صورت بروز زخم دوازدهه

نشانه هاي زخم معده عمدتا کم اشتهائي ، لاغري يا کارکرد ضعيف است . در زخمهاي شديد ، شدت کوليک به اندازه اي

يکي از نشانه هاي مسموميت با فنيل بوتازول در اسب کوليک است که در آغاز بصورت حاد و در نهايت به شکل مزمن در مي

آيد . انسداد روده و يا حرکات نا هنجار روده مثل به دام افتادگيها ، پيچ خوردگيها و جابجايي روده باعث ايجاد کوليک ميشوند .

تغيير در مقدار کلسيم و پتاسيم سرم خون با کوليک ارتباط دارد و هر دو از علل انسداد ميباشد . افت کلسيم ميتواند موجب

تجويز پتاسيم در موارد هيپوکالمي ميتواند حرکات روده را بهبود بخشد . ميزان منيزيم هم در حرکات روده موثر است . معمولا

اسبهايي که به کزازعلفي مبتلا ميشوند ، ميزان کلسيم و منيزيم خون آنها کاهش ميابد و يا در اسبهايي که به مدت طولاني

سکوم و کولون بخشي از دستگاه تخميري دستگاه گوارش اسب ميباشد که هضم سلولز و سنتز اسيدهاي چرب فرار در آن

انجام ميگيرد . عوامل خطر سازي چون افزايش مصرف دانه غلات ، تغيير در فعاليت بدني اسب و يا تغيير جيره ممکن است از

بدليل اينکه تخليه معده از حالت هنجارخارج ميشود ممکن است کوليک روي بدهد .

است که انجام عمل جراحي اجتناب نا پذير است .

زخم معده يا روده ميتواند از عوارض تجويز طولاني مدت داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي باشد .

انسداد و يا جابجايي کولون و ساير کوليکهاي حاد گردد .

از غذا محروم مانده اند کاهش منيزيم خون موجب تغيير در حرکات دستگاه گوارش و نهايتا کوليک ميشود .

علل کوليک باشد .

موضوع : دامپزشکی
مطالب مشابه
آخرین نظرات خوانندگان این مطلب
ارسال نظر برای این مطلب
توجه : پرکردن فیلدهای ستاره دار الزامی است.
توجه : حتما آدرس وب سایت خود را در قسمت متن نظر وارد کنید.
نام:*
ایمیل:*
کد امنیتی: *
سایت سوارکاران کشور سایت سوارکاران کشور